Entrades

Quan sigui gran, vull dissenyar habitacions d'hotel

Apeirògon, el difícil camí de la pau a Israel

Abusar de la gent gran

La Jobac, una proposta eclesial i social

La “liqüefacció” d’alguns recursos socials

Libres. Duc in altum

Seure a l'altre costat de la taula