Entrades

Quan sigui gran, vull dissenyar habitacions d'hotel

Apeirògon, el difícil camí de la pau a Israel

Abusar de la gent gran

La Jobac, una proposta eclesial i social