dimarts, 15 de juny de 2010

El finançament de l'Església catòlica

Llegeixo que tant el Joan Herrera com el Gaspar Llamazares diuen que la proposta de llei de llibertat religiosa està bastant bé, però que no aborda el tema clau, que és el del finançament i els privilegis de l’Església catòlica, plasmats en els acords amb el Vaticà firmats als inicis de la transició.I tenen raó en el sentit que aquests acords no funcionen, i no tenen sentit en aquest moment. Però tant el Joan Herrera com el Gaspar Llamazares saben prou que això no es pot resoldre amb una llei com aquesta, sinó amb un procés de revisió o denúncia dels acords. O sigui que jo proposo que ICV faci una anàlisi a fons d’aquests acords, explicant què no funciona i per què. Però que ho faci en el lloc correcte, i no aprofitant una llei que no serveix per a això, ni menys encara incloent-ho en mocions als ajuntaments sobre la crisi, com s’ha fet darrerament. Les coses, si volem que serveixin, han de ser serioses.Jo crec que seria una bona aportació, fer una bona anàlisi dels acords amb el Vaticà, anant a fons en els temes en joc (també, atenció, veient els serveis que presta l’Església), amb bona informació, consultant a qui calgui, etc., i fer-ne una bona campanya explicativa, per mirar de crear ambient per a canviar tot aquest tema. Josep Lligadas