divendres, 27 de febrer de 2009

Sempre et renyen...


O aquesta és la sensació que tens quan reps una carta d'alguna administració pública en general i de l'Ajuntament de Viladecans en particular. Faig de secretària de dues entitats i quan rebo cartes, encara que sigui per dir-me que han rebut tal o qual documentació i que tot està en ordre, fan servir uns termes d'un llenguatge administratiu tan sec, que resulta antipàtic. Un exemple: quan reben la memòria i els projectes de cada any, a més de tot el que legalment ens han de dir en aquest estrany argot administratiu i legal que gasten, i que de vegades costa d'entendre, podrien desitjar-te bon any, o encoratjar-te a continuar treballant..., o senzillament fer servir una salutació una mica amable!
Un altre exemple. Darrerament han començat a utilitzar els serveis d'una empresa privada per fer el repartiment de correspondència, una empresa de Viladecans, per cert, que s'encarrega també de l'atenció a domicili, el correu, el càtering dels actes protocolaris... El text de la nota que fan servir diu: Comuniquem que hem realitzat el primer intent d'entrega d'una carta amb acusament de rebuda de l'Ajuntament de Viladecans. L'informem que segons allò establert en l'article 59.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es repetirà una sola vegada i en una hora diferent durant els tres dies següents.
Sembla que et renyin per no ser-hi i no et donen cap alternativa si no és estar-te pacientment a casa esperant que tornin a trucar a la porta. No diuen tampoc quin departament de l'Ajuntament t'envia allò i en relació a què. Almenys els avisos de correus et diuen que pots passar a buscar la carta pels seus locals a partir de l'endemà. i els horaris en què pots fer-ho, si pots autoritzar a algú i què has d'aportar. La tercera vegada que m'hi he trobat he optat per trucar al telèfon que hi ha a l'imprès. I, efectivament, pots passar-hi a recollir la carta en les mateixes condicions que correus. Això sí, a diferència de l'estafeta de Correus, la seu d'aquesta empresa està plena de propaganda del PSC. Lleig. Si fan un servei públic s'haurien d'abstenir de fer propaganda de partit. De fet no és cap sorpresa la vinculació d'aquesta empresa amb el Govern Municipal, però podrien mantenir les formes. O no?