dissabte, 18 d’octubre de 2008

Responsables i solidaris en un món consumista (2)

2. Prenem consciència que això ha de canviar
Per interès propi hem de començar a protegir tot allò que aquesta lògica descompensadora amenaça: el medi ambient, el clima, els recursos naturals, les conquestes de la democràcia, els valors d’igualtat i fraternitat. Quan el sistema de mercat actual ens vol reduir a simples consumidors individuals, hi hem de respondre amb una visió col.lectiva, conscients que ens hi juguem el benestar de tots: haurem de canviar profundament les nostres formes de treballar, de produir i de consumir.
Tot això ens planteja un esforç, imaginatiu i sense complexos, per trobar alternatives al consumisme actual. Per descomptat, totes comencen amb una presa de consciència individual, a partir d’estímuls personals, solidaris; però s’ha de trascendir aquest nivell i fer-lo col.lectiu. El suport de grups i comunitats facilita el canvi d’hàbits i reforça el sentit de responsabilitat. Però si a més som capaços d’aconseguir que, a través de mecanismes de participació democràtica, una societat pugui acceptar limitacions i formes de vida més austeres, haurem trobat el bon camí. ¿No és funció de la política vetllar pel benestar actual i futur de les persones? Doncs si cal prendre algunes decisions impopulars, que els polítics les estudiïn, les valorin, les consensuïn... però que les tirin endavant, perquè la nostra societat ha de modificar amb urgència molts hàbits, valors i prioritats. I a l’hora de votar i de demanar resultats ho tindrem en compte. Implicar-se de debò en aquest tema, ¿no seria una bona forma de retornar prestigi i dignitat a la política? I des dels sindicats, ¿sabrem convèncer els nostres companys i companyes del fet que cal exigir també respecte per l’entorn, mesures que permetin compatibilitzar horaris laborals i família o fórmules per fer que el treball esdevingui enriquidor humanament, en comptes de centrar les reivindicacions només en la seguretat i els augments salarials?