Aeroport? Aena? Ai!


Potser per falta d’informació solvent. Potser perquè, de Madrid estant, no acabem d’entendre com ha de ser el futur immediat d’una ‘Catalunya triomfant’. La triple A del títol pot ser un certificat d’ignorància sobre el present i el futur del meu país d’origen. “Valdria més callar! Qué tots calléssim!”, com ens recomana el poeta? 
Els vells repapiegen: en soc conscient, però, en aquest cas, voldria dir-hi la meva. I ho faré a partir d’un llibret: I jornades d’estudis sobre el Baix Llobregat. Martorell, 1982. (L’endemà de les tals jornades, que van tenir lloc a Sant Feliu de Llobregat, la capital de la comarca, entre el 16 i el 21 de febrer de 1981, va ser notícia ‘el 23-F’, el de Tejero recitant allò de ‘Todos al suelo, ¡coño!’, una de les grans aportacions líriques del sector colpista de la Guàrdia Civil). Dies abans, a Martorell, el catedràtic de Geografia de la Universitat de Barcelona, J. Vilà-Valentí, havia parlat sobre ‘L’originalitat comarcal del Baix Llobregat’, text que no crec que hagin llegit els promotors del projecte d’AENA-AEROPORT (del Prat), amb frases com: 
“El Prat de Llobregat lluita simplement per a mantenir-se dins de l’àrea deltaica”; o bé “l’existència propera de Barcelona i la seva aglomeració esdevé un fet molt important, a voltes decisiu. (…) Vitalitza i desordena al mateix temps (…) La responsabilitat de la ‘construcció’ de la comarca recau, especialment, sobre la comunitat comarcal, que ha de definir uns objectius i uns mitjans, amb el suport sempre d’una il.lusió dinamitzadora i positiva…”. 
Un dels eixos de les jornades va tenir, com a protagonista, l’enyorat Dr. Jaume Codina, ja aleshores autor de dotze monografies sobre la comarca. Aquell gran pedagog, que també havia estat -en temps de ‘negra nit’- alcalde pratenc, va ser tothora l’eix de la reflexió col.lectiva sobre el present i el futur de la comarca. (Seria interessant que els poders polítics, que suggereixen amb tanta frivolitat la proposta d’ampliació de l’actual aeroport pratenc, repartissin, si cal també en versió castellana, els principals llibres de qui va ser el nostre primer president del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat).
Voldria, però, cridar l’atenció sobre la conferència del professor Oriol de Bolòs. “La vegetació del Baix Llobregat”: suggereixo la distribució, ‘urbi et orbi’, del text sencer d’aquesta conferència… per tal que els que defensen la proposta d’AENA-GOBIERNO sàpiguen la barrabasssada ecològica que volen estimular. Ja s’ha fet molt mal a la comarca: 
“Un dels procesos més greus dels darrers anys a tot el Baix Llobregat, tant al litoral com a l’interior, ha estat la urbanització del bosc i d’altres paisatges abans poc alterats. (…) Hem vist que l’home ha transformat pregonament el paisatge primitiu i que el canvi s’ha accelerat d’una manera extraordinària els darrers anys (…). Hem de pensar que el país no és pas nostre, de la generació actual, d’una manera, d’una manera exclusiva, sinó que tenim obligacions evidents envers la gent que ha de venir. (…) La conservació de la terra representa el manteniment de les potencialitats per al dia de demà. Si deixem que la terra es perdi, el país es transformarà en un desert rocós, on no serà possible de fer viure res…”. (Oriol de Bolós).
Recomanació especial al resum sobre els ‘Plans d’ordenació del territori pendents d’aplicació al Baix Llobregat’, en un debat sota el guiatge de l’arquitecte Miquel Roa. Llegim al resum: “Al llarg del col.loqui havien sorgit també temes importants com el de la manca d’espais verds a la comarca, l’escassa atenció envers el patrimoni històrico-arquitectònic, la depressió del delta i l’extracció abusiva de les aigües subterrànies, la necessitat de fer una política de defensa de les platges”. (p. 82). 
El professor Carles Riba i Romeva, que va ser alcalde de Sant Joan Despí i més tard president del CECBLL, en un apèndix amb dades rigoroses, i d’interès encara viu, va redactar un apèndix sobre “Plans d’ordenació del territori pendents d’aplicació al Baix Llobregat”. ¿Què opinen els promotors del projecte d’un aeroport ‘remodelat’ sobre aquelles consideracions? ¿No tenim dret a assistir a un debat obert, públic, sobre el projecte, de conseqüències tan greus, i segurament irreversibles? 
  Ignasi Riera Madrid/Cornellà, 5 febrer 2021
(sortirà publicat al Punt de Trobada de setembre).

Comentaris