Aclariments agraïts


Això dels blogs és sens dubte una bona cosa per comunicar-se. I de vegades serveix als amics per saber què fem... Com que anem rebent trucades interessant-se per la salut d'en Josep després d'haver llegit algun "post" sobre hospitals, vull aclarir que el "Pepito", del qual he anat parlant de tant en tant i que està delicat de salut, no és en Josep, sinó el seu pare. Pare i fill comparteixen nom i dos cognoms. Però el pare toda la vida ha estat el "Pepito" i així el coneixen els seus veïns d'una certa edat. I a mi em va bé remarcar-ho perquè no em confongueu el sogre amb el marit... Mercè

Comentaris