Solidesa solidària


Ara que ve Nadal arriba un temps tradicionalment solidari, ben intencionadament solidari, encara que no sempre gaire eficaç...
Al llarg dels anys, he vist campanyes de recollida d'aliments frescos al mercat la vigília de Nadal, quan segur que no hi ha temps de distribuir-los "perquè els pobres passin un Nadal millor". He vist roba recollida per a Sarajevo, que no hi ha arribat perquè ningú no havia previst pagar-ne el transport ni triar-la i ordenar-la previament perquè tingués una fàcil distribució in situ; he vist joguines recollides pacientment durant setmanes sense que ningú no pensés prèviament ni on s'havien de distribuir ni com s'havia de fer, ni què feia falta; he vist haver de refusar lots de medicaments que s'havien recollit pacientment sense pensar que això s'ha de fer de forma molt tècnica i a través d'ONG especialitzades.
Així, doncs, amics i amigues, em permeto suggerir algunes coses a tenir en compte quan es munta una campanya de Nadal:
1. Valorar bé què fa falta a la gent a favor de la qual volem treballar, més que no pas valorar allò que a nosaltres ens serà més fàcil recollir o ens faria més il·lusió... L'ajut és per a la gent, no per a nosaltres. Dependrà de les seves necessitats i també de la feina que estiguin duent a terme les entitats que habitualment hi treballen.
2. Per Nadal hi ha més sensibilitat per a la solidaritat, però això no significa que els ajuts s'hagin de distribuir només per Nadal. Es pot fer una campanya nadalenca pensada per a tot un any per endavant. La planificació ajuda a una millor eficàcia. Els pobres no ho són només per Nadal.
2. Coordinar-se amb l'entitat o entitats que canalitzin els ajuts: què necessiten i en quines condicions? Tindran prou espai per emmagatzemar les coses en bones condicions? Caldrà distribuir-ho ara o durant l'any? Valorar també l'organització de recollida i el transport. A moltes ONG hi col·labora gent gran, que no està en disposició de moure grans pesos. Hi ha gent jove a qui podem demanar braços. Es pot fer a escoles i esplais... amb temps, cosa que pot servir als joves per anar coneixent el tema.
3. Explicar clarament a la gent què li demanem. Per exemple, si són aliments, quin tipus d'aliments fan falta i com i on els han de portar; si es demana roba, demanar-la neta i en bon ús i adequada a la finalitat que es busca (la solidaritat no ha de servir només per fer neteja dels armaris).
4. Explicar quin és el problema de fons, què hi ha al darrere de les situacions de pobresa. És un bon exercici per a nosaltres i per als altres. Cal superar el "pobrets" per posar de relleu les causes que porten a l'exclusió i a la pobresa, i suggerir propostes assumibles des de la política. La recollida del que sigui pot ser una bona manera de sensibilitzar la gent sobre els mecanismes socials que porten a l'exclusió social.
5. Recordar que els pobres mereixen tot el respecte i discreció, i que la seva dignitat és el que ens mou a treballar.
6. No només podem oferir coses, també podem oferir acollida, afecte, companyia. I no només per Nadal: d'això en fa falta tot l'any, especialment, per exemple, durant les vacances d'estiu...
Una bona preparació afavoreix la sinèrgia, ajuda a treballar en xarxa, predisposa a les tasques de voluntariat... sempre en benefici de la gent. Una mala campanya pot sobrecarregar o distorsionar la tasca de les entitats que habitualment treballen amb la pobresa.
I educar-nos per a la solidaritat no estaria gens malament, oi?
Mercè

Comentaris

Esperem que molta gent llegeixi aquest article a fi que els seus projectes solidaris millorin en eficàcia.
Mercè Solé ha dit…
Bé, potser no cal que llegeixin l'article, però si més no aniria bé que fessin anar el cap...
Mercè