Santa Coloma

Transcric a continuació el manifest que ha elaborat el Consell Arxiprestal de Santa Coloma de Gramanet, que em sembla excel·lent. Únicament hi trobaria a faltar una crida als cristians a comprometre's més a fons en aquest món de la política que, si badem, quedarà en mans de molt poca gent. La participació, el sentit crític i una bona dosi de gratuïtat i de llibertat són imprescindibles en uns partits (tots) en què hi ha manca de debat intern, en què creix la preocupació per conservar el càrrec o l'aspiració a càrrec, i on augmenten exponencialment les actituds de quedar bé amb qui té el poder dins del partit, i en què s'està més pendent dels resultats electorals o dels greuges amb els veïns que del bé comú.
Mercè
Davant dels greus fets succeïts a la nostra ciutat, l’Església de Santa Coloma volem manifestar.
1. La nostra sorpresa, desconcert, indignació i sobretot tristesa davant dels fets delictius que s’imputen a la gestió del nostre ajuntament. Amb molts veïns sotmesos a dures condicions de vida per causa de la crisi econòmica, causa estupor el ball de xifres de diners que es van donant, i que sembla que no van ser correctament utilitzades.

2. Hem de confiar en la justícia i deixar-li fer el seu camí, amb els seus mètodes i la seva autonomia. No hem de caure en judicis paral•lels, que moltes vegades han estat desmesurats i no poques vegades injustos. No hem d’oblidar que alguns dels imputats son veïns nostres i les seves famílies viuen entre nosaltres; no hem de caure en la temptació de posar patiments afegits. La presumpció d’innocència és un dret que tots tenim, i és precisament en moments de dubte quan cal aplicar-lo.

3. Quedi com quedi la instrucció judicial, sembla clar que s’han d’aplicar nous mètodes de control a la gestió municipal, més comunicació amb la ciutadania i més rigor en l’aplicació de les lleis.

4. Els ajuntaments democràtics han estat uns del avenços més importants de la democràcia. Els sistema actual necessita dels partits i les associacions cíviques. Per això cal encoratjar totes les formacions polítiques i cíviques a continuar amb el seu servei a la societat, a superar el moment decebedor actual, a renovar el seu esperit social i a aprendre dels errors per renovar-nos. També els cristians hem viscut al llarg de la història pàgines doloroses que ens han ajudat a purificar-nos.

5. Santa Coloma ha estat sempre una ciutat dinàmica, lluitadora i amb un gran esperit social i solidari. Els moments actuals ha de servir-nos per renovar la nostra estima, el nostre esperit de superació i les ganes de fer de la nostra ciutat el que sempre ha estat: un lloc entranyable, un tros de nosaltres mateixos, una terra on plantar arrels.

Consell Arxiprestal de Santa Coloma de Gramenet 4 de novembre del 2009

Comentaris