Divorciats cristians


Novament els amics de La Barca demanen la difusió de la seva adhesió a l'Encontre Mundial de les Famílies que tindrà lloc a Mèxic i el seu desig que s'hi reconegui i s'hi aculli la realitat d'aquelles persones divorciades que viuen de nou en parella dins de l'Església. Persones que se senten cristianes, que procuren viure segons l'Evangeli, que fan pregària... com molts altres cristians i que, en canvi, no poden celebrar novament el sagrament del matrimoni dins l'Església ni accedir a l'Eucaristia.
Tant de bo l'Església avanci, en aquest i en d'altres camps...
Mercè Solé


Comentaris